prašymas registruoti TPD

Naudodamiesi šia el. paslauga planavimo organizatoriai gali teikti prašymą registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (TPD) ir jų sprendinių erdvinius duomenis į Registrą.
Paslauga gali naudotis registruoti naudotojai, kuriems yra suteiktos organizatoriaus teisės.

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8-5)2722748, faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210