tpd erdviniai duomenys per leip

Registro erdviniai duomenys yra teikiami per Lietuvos geografinės informacijos portalą (LEIP). Teikiamos šios el. paslaugos:

  • Registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribų el. žemėlapio paslaugos (WMS);
  • Registruotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių el. žemėlapio paslaugos (WMS);
  • Registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribų el. atsisiuntimo paslaugos (WFS);
  • Registruotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių el. atsisiuntimo paslaugos (WFS).

LEIP paieška

Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210