Nuo ko pradėti?

Dirbant su sistema rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox arba Google Chrome naršykles.

Dėl klausimų, susijusių su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) naudojimu, prašom kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Informacinių sistemų valdymo skyrių tel. (8 5)  203 1284, (8 5)  272 8324 arba el. paštu tpdr@vtpsi.lt.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo laikas:     
I–IV  8.00–17.00
V– 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Naudotojo vadovas (.pdf formatu. Versija 10 )
Sistemos naudotojo vadovas. Pateikiama informacija apie vidinės sistemos naudojimą. Pateikiama naudotojo vadovo versija nėra galutinė, dokumentas bus papildytas ir atnaujintas.

Sistemos pristatymas (prezentacija) (.pdf)
2014-01-06 įvykusio sistemos pristatymo prezentacija. Pateikiami bendrieji naudotojų sukūrimo, atstovavimo pasirinkimo, dokumentų registravimo principai.

Erdvinių duomenų specifikacija
Erdvinių duomenų, įkeliamų į sistemą specifikacija. Pateikiama duomenų struktūra, naudojami klasifikatoriai.
Patvirtinta, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. D1-1009.

Erdvinių duomenų parametrų nustatymo principai ir tarpusavio priklausomybė (.pdf)
Metodinė medžiaga rekomenduojama rengiant kompleksinius planus. Aptariami klasifikatoriai: funkcinės zonos, teritorijos naudojimo tipai, teritorijos užstatymo tipai, maksimalūs sklypų užstatymo tankio ir intensyvumo parametrai.

Erdvinių duomenų šablonai SHP formatu:
Parengta pagal erdvinių duomenų specifikaciją neužpildytų duomenų struktūra pagal planavimo rūšis. ZIP byloje pateikiami SHAPE sluoksniai.

Bendrieji planai (.zip) (atnaujinta 2018-07-30)
Detalieji planai (.zip) (atnaujinta 2018-07-30)
Specialieji planai (.zip) (atnaujinta 2018-07-30)
Žemėtvarkos planavimo dokumentai (.zip) (atnaujinta 2018-07-30)

Erdvinių duomenų šablonai DWG formatu:
Parengta pagal erdvinių duomenų specifikaciją pagal planavimo rūšis.

Bendrieji planai (.dwg)
Detalieji planai (.dwg)
Specialieji planai (.dwg)
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (.dwg)
Štrichų failas, skirtas teisingam šrifto atvaizdavimui (.pat)
Instrukcija kaip pasinaudoti .pat failu (.pdf)

 

 

Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210