Naujienos

« Grįžti atgal

Svarbi informacija

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) atnaujintas teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) versijavimo ir koregavimo funkcionalumas.

TPDR sukurti skirtingi prašymų koreguoti TPD šablonai:

  • Sprendinių koregavimas (spragų, kolizijų, techninių klaidų taisymas);
  • Detaliojo plano korektūra techninio projekto rengimo metu;
  • Detaliojo plano korektūra  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad pildant šiuos prašymus pagrindinio (koreguojamo) TPD informacija nėra keičiama. Nuo šiol tik TPD duomenų įvedimo klaidos taisymo atveju bus redaguojama TPD informacija ir sukuriama nauja TPD versija.

TPD versijų ir korektūrų informaciją galima peržiūrėti TPD kortelėje ir žemėlapyje.

Atnaujintas TPDR naudotojo vadovas yra patalpintas meniu skiltyje "Pagalba".

Pažymime, kad prašymai koreguoti TPD teikiami per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS).

Dėl klausimų, susijusių su TPDR naudojimu, prašom kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Informacinių sistemų valdymo skyrių tel. (8 5)  203 1284, (8 5)  272 8324 arba el. paštu tpdr@vtpsi.lt.


Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210