išrašai

Išrašai teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims pagal pateiktus prašymus. Prašymą gauti išrašą gali teikti registruoti naudotojai:

  1. Prisijunkite prie Registro vidinio portalo ( per el. paslaugų svetainę arba su naudotojo vardu ir slaptažodžiu)
  2. Pirmą kartą prisijungus susipažinkite su sistemos naudojimo taisyklėmis, įveskite savo kontaktinę informaciją ir susikurkite slaptažodį.
  3. Susiraskite dominantį teritorijų planavimo dokumentą (meniu punktas „TPD registras"), atverkite jo kortelę ir paspauskite mygtuką „Prašymas išrašui".
  4. Užpildykite prašymo informaciją, nurodant prašymo gavėją – registro tvarkytoją – ir pateikite prašymą.
  5. Registro tvarkytojas, gavęs jūsų prašymą per nustatytą laiką ji peržiūrės ir pateiks atsakymą – išrašą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti. Apie išrašo išdavimą jus busite informuoti el. paštu bei žinute vidiniame portale. Gautą išrašą vidiniame portale rasite meniu punkte „Išrašai" – „Gauti išrašai".

Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210