E-PASLAUGOS

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tikslą – užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų ir sprendinių erdvinių duomenų registravimo, registro duomenų tvarkymo ir naudojimo funkcijų vykdymą el. ryšių priemonėmis, realizuotos šios el. paslaugos (fiziniams ir juridiniams asmenims):

  1. Interaktyvus dokumentų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių teikimas į Registrą elektroniniu būdu (4 brandos lygis).
  2. Grafinių ir erdvinių duomenų teikimas per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (4 brandos lygis).
  3. Išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims (3 ir 4 brandos lygis).
  4. Duomenų viešinimas Registro internetinėje svetainėje (4 brandos lygis).

Teritorijų planavimo dokumentų ir jų sprendinių talpinimas vyksta vieno langelio principu. Visi dokumentai pateikiami el. būdu ir pasirašyti elektroniniais parašais, visi veiksmai su informacija (tokie kaip jos įkėlimas į Registrą, keitimas, būsenos keitimas ir t.t.) fiksuojami taip užtikrinant priimamų sprendimų bei atliekamų operacijų kontrolę.

Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210