dažnai užduodami klausimai

Vaizdo instrukcijos:

1. Kaip TPDR gauti planavimo organizatoriaus teises, kai planavimo organizatorius fizinis asmuo?

2. Kaip TPDR gauti planavimo organizatoriaus teises, kai planavimo organizatorius juridinis asmuo?

3. Kaip TPDR gauti rengėjo teises, kai rengėjas fizinis asmuo?

4. Kaip TPDR gauti rengėjo teises, kai rengėjas juridinis asmuo?

5. Kaip TPDR naudotojo vardą ir pasikeisti slaptažodį?

6. Kaip TPDR pasirašyti teritorijų planavimo dokumentus el. parašu?

7. Kaip TPDR įkelti pasirašytus ADOC formato elektroninius dokumentus?

8. Kaip TPDR pateikti prašymą išduoti teritorijų planavimo dokumento išrašą?

9. Kaip ištaisyti duomenų įvedimo klaidą teritorijų planavimo dokumente, įregistruotame TPDR?

10. Kaip pateikti prašymą koreguoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR?

11. Kaip TPDR pateikti prašymą užregistruoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parengtą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS)?

12. Kaip TPDR atlikti teritorijų planavimo dokumentų (TPD) paiešką pagal TPD rengėją?

13. Kaip TPDR gauti registro tvarkytojo teises?
 

Kaip perduoti prašymą rengėjui?
(žr. čia)

Ar būtina registruoti žemės sklypų planus prilyginamus detaliesiems planams Teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu jie tvirtinami po 2014 m. Sausio 1 d.?
Iki sausio 1d. pradėti rengti ir 2014 metais patvirtinti prilyginamieji detalieji planai turėtų būti registruojami teritorijų planavimo dokumnetų registre pagal tvarką, galiojusią iki 2014 m. sausio 1d.

Ar galima registruoti dokumentus į senąjį registrą (Access)
Ne. Visi dokumentai patvirtinti po 2014 sausio 1 d. Turi būti registruojami www.tpdr.lt.

Kuriuos duomenis privaloma pateikti registruojant dokumentą?\
Privaloma užpildyti visus laukus, esančius skiltyje "Bendra informacija", nubrėžti planuojamos teritorijos ribą.
Skiltyje "Dokumentai" privaloma pridėti dokumentus į grupes: "Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD", "Aiškinamasis raštas". Rastrinius brėžinius reikia importuoti į GIS posistemį ir jeigu jie yra nekoordinuoti, atlikti koordinavimą sistemos įrankių pagalba.
Skiltyje "Planavimo dalyviai" reikia pateikti bent po vieną dalyvį šiose rolėse "Organizatorius", "Rengėjas", "Projekto autorius".
Skiltyje "Administracinis suskirstymas" reikia nurodyti bent vieną administracinį vienetą.

Ar privaloma pridedamus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu?
Pridedami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Jeigu registravimui buvo pateikti nepasirašyti dokumentai, reikia sistemoje uždėti parašą nurodant pasirašymo paskirtį "kopijos patvirtinimas".

Kodėl nesimato registruoto dokumento dokumentų sąraše?
Greičiausiai dar nebuvo išduota registravimo pažyma. Visas registravimo ciklas užbaigiamas , kai pasirašoma ir išduodama registravimo pažyma. Jeigu registravimo metu neišdavėte pažymos, ją galite rasti pasirinkę meniu "Pažymos > Rengiamos pažymos".

Dokumente yra padaryta klaidų, tačiau prašymas registruoti jau pateiktas. Ar jas galima ištaisyti?
Galima, tačiau tik vykdant patvirtinto dokumento koregavimą. Registravus dokumentą, teikiamas prašymas koreguoti, ištaisomos klaidos. Patvirtinus koregavimo prašymo dokumentą bus rodoma aktuali dokumento versija su ištaisytomis klaidomis.

Kodėl nepavyksta nurodyti ribos įkeliant failą?
Sistema atpažįsta plotinius objektus, esančius šio formato bylose "SHP","DWG", DXF. Vieną plotinį objektą turi sudaryti viena uždara linija.
Daugeliu atveju keliant DWG failus kartu pateikiama ir brėžinio formavimo grafikos elementų - rėmeliai, išnašos ir pan., kurie interpretuojami kaip plotiniai objektai. Taip pat dažni atvejai kai pateikiama aibė objektų už LKS-94 koordinačių sistemos ribų ir sistemoje apdorojant tokius failus įvyksta klaida.
Jeigu nepavyksta įkelti DWG, DXF bylų, rekomenduojame perkopijuoti planuojamos teritorijos ribą į atskirą DWG failą. Vieną plotinį objektą turi sudaryti viena uždara linija.

Kas yra koordinuoti rastriniai brėžiniai?
Rastriniai brėžiniai - tai paveikslėliai, skenuoti vaizdai. Juos galima pateikti TIF, JPG, PNG formatais. Pageidautina pateikti koordinuotus LKS-94 koordinačių sistemoje vaizdus, tačiau jeigu įkelsite nekoordinuotus, galėsite koordinuoti sistemos įrankių pagalba naudodamiesi žemėlapiu.
Dažnai daroma klaida, kai į šią failų grupę bandoma įkelti vektorinius (DWG, SHP) duomenis  - sistema jų nenuskaitys. Vektorinius duomenis galite įkelti naudodamiesi funkcionalumu "Tvarkyti sprendinius".

Kaip importuoti brėžinį, jeigu jis pateiktas PDF byloje?
PDF nėra rastrinis duomenų formatas, reiktų konvertuoti į TIF, JPG, PNG formato bylą ir tik tada įkelti nurodant bylos tipą "Sprendinių koordinuotas rastrinis brėžinys".
Rekomenduojame naudotis atviro kodo GIMP programą. http://www.gimp.org/downloads/. Įdiegus ir atvėrus programą importas vykdomas tokia tvarka:
1.       Pasirinkite meniu: "File > Open".
2.       Dialogo lange nurodykite importuojamą PDF failą ir pasirinkite "Open".
3.       Dialogo lange "Import from PDF" reikia pasirinkti kurį PDF dokumento lapą norite importuoti, nurodyti skiriamąją gebą (Resolution) 300 pixels/in ir pasirinkite "Import".
4.       Pasirinktas lapas bus atidarytas. Pasirinkite "File > Export As.."
5.       Nurodykite saugomo failo vietą. Dešinėje apačioje nurodomas failo tipas (tif, png, jpg). Įsitikinkite kad saugomo failo plėtinys dialogo viršutinėje dalyje atitinka pasirinktą formatą.
6.       Pasirinkite "Export" ir dar kartą "Export" sekančiame dialogo lange.

Kokia dokumento "Sprendinių PDF" paskirtis ir kaip jį pateikti?
Šis dokumentas skirtas vektoriniams duomenims pasirašyti elektroniniu parašu. Dokumentas "Sprendinių PDF" yra sugeneruojamas TPDR sistemoje, jame vaizduojamas sistemoje sugeneruotas brėžinys, kaip priedas (attachment) GML formatu pridedami vektoriniai duomenys.
Sprendinių PDF yra privalomas visiems teritorijų planavimo dokumentams, kurie pradėti rengti po 2014-01-01. Sprendinių PDF sugeneruojamas tvarkant vektorinius sprendinių duomenis.
1.       Įjunkite prašymo formos redagavimo režimą. Pasirinkite TPD Informacija > Dokumentai > Tvarkyti sprendinius.
2.       Žemėlapių naršyklėje įkelkite vektorinius duomenis, atitinkančius erdvinių duomenų specifikaciją, sutvarkykite atributinę informaciją.
 
3.       Pasirinkite mygtuką "Generuoti PDF", kuris yra projekto informacijos įrankių juostoje.  Jeigu nėra struktūros klaidų ir visi privalomi sprendiniai pateikti, bus atidarytas sprendinių generavimo dialogo langas. 
4.       Nurodykite lapo šabloną ir mastelį. Pasirinkite "Parodyti spausdinamą aprėptį" - žemėlapyje bus pateiktas brėžinio skaidymas į lapus.
5.       Pasirinkite "Generuoti PDF". Palaukite kol bus įvykdytas generavimo procesas. Sugeneruotas dokumentas automatiškai pridedamas prie dokumentų grupėje "Pagrindinis sprendinių brėžinys". Šio failo tipas yra "Sprendinių PDF".
6.       Grįžkite į prašymo formą ir srityje "Dokumentai" pasirašykite pridėtą PDF dokumentą, nurodydami pasirašymo priežastį "Kopijos patvirtinimas".

Dizaino elemento

Apklausa

Dizaino elementas

infoVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210